TỔNG THẦU MEP


SGME sẵn sàng thực hiện vai trò tổng thầu MEP tại các công trình xây dựng có quy mô vừa và nhỏ với các tác vụ sau:

  • Lập chi tiết dự toán.

  • Lập tiến độ thi công.

  • Kiểm tra, đánh giá năng lực nhà thầu phụ.

  • Kiểm soát an toàn.

  • Quản lý tiến độ, chất lượng thi công.

  • Quản lý tài chính (mua vật tư thiết bị, thanh toán NTP).

  • Lập hồ sơ hoàn công.

090 7955 886